درباره هولدینگ مستر کارپاک

مجموعه ی مستر کارپاک، انواع محصولات کیفی پاک کننده تولید شده توسط واحدهای دانش بنیان را به مصرف کنندگان گرامی معرفی و دسترسی ایشان را فراهم می آورد.  تولید کنندگان به طور مداوم مورد ارزیابی کیفی و از مصرف کنندگان بازخورد گرفته می شود. ما با حذف هزینه های سربار و واسطه ها این محصولات را با بهترین قیمت و متناسب با نیاز مصرف کنندگان .به دست ایشان می رسانیم